ZNANJEM DO ZAPOSLENJA

Lokalna inicijativa za poticanje zapošljavanja faza lll

NAZIV PROJEKTA: Znanjem do zaposlenja.

PROGRAM: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

FOND: Europski socijalni fond.

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a bez obzira na duljinu prijave.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: Projekt je financiran u potpunosti sredstvima EU u iznosu od 976.550,00 kn.

KORISNIK: Udruga „Prospero“.

PARTNERI: Ekološka udruga Krka Knin, Eko – Zrmanja.

TRAJANJE PROJEKTA: 24 mj.

RAZDOBLJE PROVEDBE: 26.03.2019. – 25.03.2021.

MISIJA:

Udruga Prospero provodi projekt „Znanjem do zaposlenja“ u sklopu kojeg provodi osposobljavanje nezaposlenih osoba za zanimanja:

  • Mljekar/sirar (113 h)
  • Turistički vodič (89 h)
  • Voditelj turističke poslovnice (43 h)
  • Uzgajivač goveda (120 h)
  • Pčelar (134 h)
  • Zavarivač REL postupkom (187 h)
  • Monter solarnih sustava (150 h)

Projekt se bavi povećanjem zapošljivosti poglavito osoba sa neodgovarajućom stručnom spremom za lokalno tržište rada. Cilj projekta je povećana zapošljivost najranjivijih skupina na tržištu rada kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala kroz edukaciju, savjetovanje i posredovanje.

VIZIJA:

Razvoj poljoprivrede i obrtničkih zanimanja na području Općine Gračac, Lovinac, Udbina, grada Obrovca, Knina i okolnih naselja.

CILJ:

Povećana zapošljivost najranjivijih skupina na tržištu rada.

3 PRIORITETNA PODRUČJA I MJERE ZA OSTVARIVANJE PRIORITETA:

  • Zapošljavanje
  • Obrazovanje
  • Socijalno uključivanje

UVJETI ZA PRIJAVU:

  • Završena osnovna škola
  • Želja i motiviranost za zaposlenjem, znanjem i napretkom
  • Za zanimanje turistički vodič i voditelj turističke poslovnice potrebna završena srednja škola i poznavanje barem jednog svjetskog jezika

REZULTATI NAKON ZAVRŠENOG OSPOSOBLJAVANJA:

  • Certifikat o završenom osposobljavanju za željeno zanimanje
  • Upis u e – radnu knjižicu
  • Povećanje mogućnosti zaposlenja
  • Znanje stručnog i sigurnog obavljanja zadaća u odabranom zanimanju
  • Znanje pružanja neophodne prve pomoći u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života

NAŠ DOPRINOS:

  • Vođenje tijekom osposobljavanja
  • Mentorstvo u razvijanju poslovnih ideja
  • Obavljanje razgovora vezanih za izrađivanje profila za zapošljavanje
  • Pomoć pri pisanju zamolbi i životopisa
  • Informiranje o mjerama ruralnog razvoja i pokretanju vlastitog biznisa
  • Informiranje o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava i ESIF malih zajmova
  • Redovna individualna i grupna savjetovanja