Poziv na mentoriranje – Zajedno za zajednicu

Udruga Prospero, zajedno s partnerskim organizacijama, Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja poziva zainteresirana aktivna civilna društva općine Gračac i okolnih mjesta na mentoriranje s ciljem poticanja na razvoj, jačanje i održivi napredak civilnih društava i lokalnih zajednica.

U sklopu mentoriranja naučiti ćemo Vas:

 • Gdje i koje natječaje pratiti s ciljem povlačenja sredstava iz fondova
 • Proučiti programske dokumente na EU i RH razini (uskljađivanje ciljeva i aktivnosti), operativne, regionalne i lokalne programe
 • Identificirati probleme (društva, zajednice) i ciljeve (projekta)
 • Identificirati dionike, željeni kratkoročni i dugoročni utjecaj
 • Identificirati izvedivost, trenutne vlastite kapacitete i moguće kapacitete u bliskoj budućnosti
 • Identificirati opise poslova kao odgovor na probleme u skladu s dionicima, vlastitim kapacitetima i djelovanju civilnog društva
 • Formuliranje – detaljna razrada projekta
 • Formuliranje – izrada logičke matrice
 • Formuliranje – pisanje prijedloga projekta

U sklopu mentoriranja voditi ćemo Vas kroz:

 • Implementaciju i provedbu projekta
 • Pravilno isticanje znakova vidljivosti
 • Projektno izvještavanje, odnosno pripremu i slanje zahtjeva za nadoknadu sredstava
 • Evaluaciju i reviziju, odnosno vrednovanje izvedbe i učinkovitosti projekta i zavšni izvještaj za svršetak provedbe projekta

U sklopu mentoriranja pomoći ćemo Vam uskladiti s aktualnim zakonima:

 • Osnivačke akte
 • Dokumentaciju vezanu uz financijsko i opisno izvještavanje

U sklopu mentoriranja pripremiti ćemo Vas:

 • Na najčešće greške u pripremi EU, RH i ostalih projekata
 • Na najčešće greške u provedbi EU, RH i ostalih projekata

U sklopu mentoriranje pomoći ćemo Vam:

 • Definirati i razumjeti potrebe zajednice na koje civilno društvo može dati odgovor
 • Izraditi plan procjene potreba
 • Izraditi kratkoročni i dugoročni plan rada civilnog društva
 • Izraditi akcijski plan za identificirane potrebe zajednice
 • Uskladiti se s horizontalnim načelima strategija na razini EU i RH

U sklopu mentoriranje pomoći ćemo Vam:

 • Ostvariti partnerstva s organizacijama srodnih ciljeva za rad u zajednici
 • Umrežiti se s bitnim lokalnim i regionalnim civilnim društvima s ciljem osnaživanja i ostvarivanja potencijala

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022. god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €. Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda.“

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Prospero i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.