B.READY

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

B.Ready (o projektu)

 

Eko Zrmanja | 02. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Naziv projekta: B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0351
Nositelj projekta: Ekološka udruga Zrmanja

Partneri:
Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Cilj projekta:
Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Očekivani rezultati projekta:
Osnažit će se kapaciteti organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama. Ovo će se ostvariti putem sudjelovanja udruga na radionicama „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, kao i provedbom mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu za udruge partnere na projektu, a jednako tako i sudjelovanjem na radionicama kojima će se unaprijediti kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja, kao i ad hoc volontiranja. Uspostavit će se Mreža volontera zaštite prirode, te će se održati B.ready kamp – edukacija članova i volontera OCD-a te zainteresiranih građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i drugim kriznim situacijama. Uspostavit će se Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje.

Glavne aktivnosti projekta:
-ciklus edukativnih radionica „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“
-proveden mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu
-uspostava Mreže volontera zaštitara prirode
-radionica „Upravljanje volonterima preko online alata“ 
-radionica „Uspostava volonterske mreže i organizacija ad hoc volontiranja“ 
-B.ready kamp – edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama
-uspostava Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Ciljane skupine projekta: organizacije civilnog društva
Krajnji korisnici projekta su svi članovi udruga koji će sudjelovati u aktivnostima jačanja kapaciteta relevantnih za njihovo područje rada, budući zaposlenici OCD-a koji će imati prilike raditi u udrugama na projektima relevantnim za lokalne potrebe, volonteri na području Zadarske županije, kao i čitava lokalna zajednica koja će dobiti ojačanu civilnu scenu, koja će biti izvor novih zapošljavanja, rješavanja aktualnih potreba zajednice i kvalitetan partner u rješavanju kriznih problema zajednice.

Područje provedbe projekta: Zadarska županija

Razdoblje provedbe projekta: 16.2.2022. – 16.2.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 479.655,01 HRK (sufinanciranje EU-a iznosi 85% tj. 407.706,76 HRK)

Kontakt osoba za više informacija:
Željka Jurlina
voditeljica projekta
desk@ekozadar.hr
023/300 120, 300 119

Za više informacija o fondovima EU-a:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

U Posedarju 1. radionica – „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“

Eko Zrmanja | 26. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u Posedarju će se održati prva radionica u sklopu aktivnosti jačanja i unaprjeđenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“. Radionica će se održati u četvrtak, 7. travnja u prostoru LAGUR-a „Tri mora“.

Radi se o prvoj od ukupno 6 radionica koje se provode u sklopu projekta B.Ready. Sadržaj planiranih edukacija prilagođen je interesima zapsolenika/ca ili pak volontera/ki udruga, a koji su iskazani putem odgovora na online upitnik.

Polaznici/e edukacije će biti upoznati s korisnim digitalnim alatima, moći će naučiti kako osnovati i voditi udrugu u skladu sa zakonskim okvirom kao i  osnove umrežavanja (projektna partnerstva, osnivanje i vođenje neformalnih mreža i inicijativa).

Edukacije u sklopu radionica provode asistent voditeljice projekta Ivan Matić (Ekološka udruga Zrmanja), savjetnik za međusektorsku suradnju Matej Mikulić (AGRRA) i volonterka „Eko-Zadra“ Nives Rogoznica.

Zbog ograničenog broja sudionika sva su mjesta za prvu radionicu popunjena, no svi zainteresirani za drugu radionicu koja će se također održati u Posedarju mogu se prijaviti na e-mail projektbready@gmail.com.

Druga radionica obuhvatit će sljedeće teme: prijava projekata na natječaje i pisanje projektnih prijedloga, komunikacijske vještine te osnove rada u digitalnom alatu Canva (izrada letaka, plakata, brošura). Nije obvezno sudjelovanje na objema radionicama.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

U Posedarju održana prva radionica s udrugama u sklopu projekta B.Ready

Eko Zrmanja | 26. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

7.travnja 2022. u prostoru LAGUR-a “Tri mora” održana je prva od planiranih dviju edukativnih radionica u Posedarju pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, a u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu u sklopu aktivnosti jačanja i unaprjeđenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva.

Nives Rogoznica, volonterka udruge “Eko-Zadar” i Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju iz partnerske organizacije AGRRA, upoznali su sudionike/ce radionice o važnosti vođenja udruge u skladu sa zakonskim okvirom, a što je preduvjet za prijavljivanje za natječaje namijenjene udrugama iz različitih fondova. Sudionike/ce je jako zainteresirala i tema umrežavanja o kojoj je govorio Ivan Matić iz Ekološke udruge Zrmanja jer upravo putem umrežavanja i razvijanja partnerstava među organizacijama manje udruge mogu ostvariti priliku za prijavljivanje na različite fondove te stjecanje važnog iskustva u pripremi i vođenju projekata.

Edukacije u sklopu radionica provode asistent voditeljice projekta Ivan Matić (Ekološka udruga Zrmanja), savjetnik za međusektorsku suradnju Matej Mikulić (AGRRA) i volonterka „Eko-Zadra“ Nives Rogoznica.

Svaka od radionica će biti prilagođena interesima predstavnika/ca odazvanih udruga, a sljedeća će obuhvatiti teme prijave projekata na natječaje i pisanje projektnih prijedloga, komunikacijske vještine te osnove rada u digitalnom alatu Canva i upoznavanje s izradom letaka, plakata i brošura.

Edukacije u sklopu aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva.

Svi zainteresirani za drugu radionicu koja će se također održati u Posedarju mogu iskaz interesa za sudjelovanjem prijaviti voditeljici projekta na e-mail projektbready@gmail.com.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Druga radionica za udruge u Posedarju 27.4.

Eko Zrmanja | 26. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u Posedarju će se održati druga radionica u okviru aktivnosti jačanja i unaprjeđenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“.

Radionica će se održati u srijedu, 27. travnja 2022. u prostoru udruge  „Posedarje moje“ na adresi Trg Martina Posedarskog 1, 23242 Posedarje.

Radi se o drugoj od ukupno 6 radionica koje se provode u sklopu projekta B.Ready. Sadržaj planiranih edukacija prilagođen je interesima zaposlenika/ca ili pak volontera/ki udruga, a koji su iskazani na temelju odgovora zaprimljenih na online upitnik. Stoga će ova, druga radionica po redu, obuhvatiti sljedeće teme: prijava projekata na natječaje (pisanje projektnih prijedloga i planiranje budžeta, praćenje natječaja), komunikacijske vještine (komunikacija s članovima udruge, volonterima, javnim tijelima, medijima) te digitalni alat Canva (izrada letaka, plakata, brošura).

Edukacije u sklopu radionica provode asistent voditeljice projekta Ivan Matić (Ekološka udruga Zrmanja), savjetnik za međusektorsku suradnju Matej Mikulić (AGRRA) i volonterka „Eko-Zadra“ Nives Rogoznica.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

U Posedarju s udrugama o pripremi projekata i komunikacijskim vještinama

Eko Zrmanja | 26. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kako odabrati pravi natječaj, kako napisati projekt i planirati projektni proračun te ga uspješno prijaviti i gdje uopće pratiti projektne natječaje, bile su neke od tema koje su najviše zanimale sudionike/ce na radionici „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ održanoj u Posedarju 27. travnja 2022.

Radionica je održana u prostoru udruge „Posedarje moje’’, a u okviru aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva. Radi se o drugoj od ukupno 6 radionica koje će biti provedene u sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”.

Teme o kojima je također bilo riječi su principi komunikacije s medijima i javnim tijelima te načini komunikacije s članovima, volonterima i korisnicima aktivnosti udruga.

Edukacije u sklopu aktivnosti  „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva. Sadržaj planiranih edukacija prilagođava se interesima zaposlenika/ca ili pak volontera/ki udruga, a koji su iskazani na temelju odgovora zaprimljenih na online upitnik.

Sljedeće radionice će biti održane u Benkovcu i Maslenici (Općina Jasenice), a više informacija bit će objavljeno naknadno na web stranicama Ekološke udruge Zrmanja i udruge „Eko-Zadar”.

Zahvaljujemo na sudjelovanju na drugoj radionici održanoj u Posedarju članicama i članovima sljedećih udruga:

Udruga mladih „Ražanac“

Udruga „Posedarje moje“

Kazališna udruga Knezovi i serdari Posedarski

Udruga za unapređenje kvalitete života „Zrna – zrno nade“

LAGUR „3 mora“

 

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.