B.READY

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

B.Ready (o projektu)

 

Eko Zrmanja | 02. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Naziv projekta: B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0351
Nositelj projekta: Ekološka udruga Zrmanja

Partneri:
Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Cilj projekta:
Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Očekivani rezultati projekta:
Osnažit će se kapaciteti organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama. Ovo će se ostvariti putem sudjelovanja udruga na radionicama „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, kao i provedbom mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu za udruge partnere na projektu, a jednako tako i sudjelovanjem na radionicama kojima će se unaprijediti kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja, kao i ad hoc volontiranja. Uspostavit će se Mreža volontera zaštite prirode, te će se održati B.ready kamp – edukacija članova i volontera OCD-a te zainteresiranih građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i drugim kriznim situacijama. Uspostavit će se Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje.

Glavne aktivnosti projekta:
-ciklus edukativnih radionica „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“
-proveden mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu
-uspostava Mreže volontera zaštitara prirode
-radionica „Upravljanje volonterima preko online alata“ 
-radionica „Uspostava volonterske mreže i organizacija ad hoc volontiranja“ 
-B.ready kamp – edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama
-uspostava Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Ciljane skupine projekta: organizacije civilnog društva
Krajnji korisnici projekta su svi članovi udruga koji će sudjelovati u aktivnostima jačanja kapaciteta relevantnih za njihovo područje rada, budući zaposlenici OCD-a koji će imati prilike raditi u udrugama na projektima relevantnim za lokalne potrebe, volonteri na području Zadarske županije, kao i čitava lokalna zajednica koja će dobiti ojačanu civilnu scenu, koja će biti izvor novih zapošljavanja, rješavanja aktualnih potreba zajednice i kvalitetan partner u rješavanju kriznih problema zajednice.

Područje provedbe projekta: Zadarska županija

Razdoblje provedbe projekta: 16.2.2022. – 16.2.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 479.655,01 HRK (sufinanciranje EU-a iznosi 85% tj. 407.706,76 HRK)

Kontakt osoba za više informacija:
Željka Jurlina
voditeljica projekta
desk@ekozadar.hr
023/300 120, 300 119

Za više informacija o fondovima EU-a:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

U Posedarju održana prva radionica s udrugama u sklopu projekta B.Ready

Eko Zrmanja | 17. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

7.travnja 2022. u prostoru LAGUR-a “Tri mora” održana je prva od planiranih dviju edukativnih radionica u Posedarju pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, a u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu u sklopu aktivnosti jačanja i unaprjeđenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva.

Nives Rogoznica, volonterka udruge “Eko-Zadar” i Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju iz partnerske organizacije AGRRA, upoznali su sudionike/ce radionice o važnosti vođenja udruge u skladu sa zakonskim okvirom, a što je preduvjet za prijavljivanje za natječaje namijenjene udrugama iz različitih fondova. Sudionike/ce je jako zainteresirala i tema umrežavanja o kojoj je govorio Ivan Matić iz Ekološke udruge Zrmanja jer upravo putem umrežavanja i razvijanja partnerstava među organizacijama manje udruge mogu ostvariti priliku za prijavljivanje na različite fondove te stjecanje važnog iskustva u pripremi i vođenju projekata.

Edukacije u sklopu radionica provode asistent voditeljice projekta Ivan Matić (Ekološka udruga Zrmanja), savjetnik za međusektorsku suradnju Matej Mikulić (AGRRA) i volonterka „Eko-Zadra“ Nives Rogoznica.

Svaka od radionica će biti prilagođena interesima predstavnika/ca odazvanih udruga, a sljedeća će obuhvatiti teme prijave projekata na natječaje i pisanje projektnih prijedloga, komunikacijske vještine te osnove rada u digitalnom alatu Canva i upoznavanje s izradom letaka, plakata i brošura.

Edukacije u sklopu aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva.

Svi zainteresirani za drugu radionicu koja će se također održati u Posedarju mogu iskaz interesa za sudjelovanjem prijaviti voditeljici projekta na e-mail projektbready@gmail.com.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

U Posedarju s udrugama o pripremi projekata i komunikacijskim vještinama

Eko Zrmanja | 17. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kako odabrati pravi natječaj, kako napisati projekt i planirati projektni proračun te ga uspješno prijaviti i gdje uopće pratiti projektne natječaje, bile su neke od tema koje su najviše zanimale sudionike/ce na radionici „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ održanoj u Posedarju 27. travnja 2022.

Radionica je održana u prostoru udruge „Posedarje moje’’, a u okviru aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva. Radi se o drugoj od ukupno 6 radionica koje će biti provedene u sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”.

Teme o kojima je također bilo riječi su principi komunikacije s medijima i javnim tijelima te načini komunikacije s članovima, volonterima i korisnicima aktivnosti udruga.

Edukacije u sklopu aktivnosti  „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva. Sadržaj planiranih edukacija prilagođava se interesima zaposlenika/ca ili pak volontera/ki udruga, a koji su iskazani na temelju odgovora zaprimljenih na online upitnik.

Sljedeće radionice će biti održane u Benkovcu i Maslenici (Općina Jasenice), a više informacija bit će objavljeno naknadno na web stranicama Ekološke udruge Zrmanja i udruge „Eko-Zadar”.

Zahvaljujemo na sudjelovanju na drugoj radionici održanoj u Posedarju članicama i članovima sljedećih udruga:

Udruga mladih „Ražanac“

Udruga „Posedarje moje“

Kazališna udruga Knezovi i serdari Posedarski

Udruga za unapređenje kvalitete života „Zrna – zrno nade“

LAGUR „3 mora“

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

B.Ready kamp 2. i 3. srpnja: Koje su vještine nužne za preživljavanje u prirodi? Prijavite se i saznajte!

| 28. lipnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Odgovor na ovo pitanje saznat ćemo 2. i 3. srpnja na B.Ready kampu koji se održava u Karinu Gornjem u sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”  sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Radi se o dvodnevnoj edukaciji građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama, a nakon koje će se izraditi i kratki online priručnik s korisnim savjetima. Sudionici/e će imati priliku upoznati se s različitim načinima pronalaženja hrane i osnovama orijentacije u prirodi, izradom primitivnih privremenih nastambi i alata potrebnih za preživljavanje u prirodi, te mnogim drugim vještinama neophodnim za preživljavanje u kriznim situacijama.

Kamp će se održati tijekom vikenda, 2. i 3. srpnja 2022. u Karinu Gornjem uz rijeku Karišnicu. Broj sudionika je ograničen na 20, a zainteresirani se mogu prijaviti na sljedećoj poveznici:  https://forms.gle/kwQtvrrxVTcNxPJN7 dok program kampa s opisom aktivnosti i potrebnim informacijama možete preuzeti na poveznici B.Ready_program kampa.

Za više informacija ili eventualna pitanja molimo kontaktirajte:

Ivan Matić, asistent voditeljice projekta i koordinator kampa, 091 140 6084

ili

Željka Jurlina, voditeljica projekta B.Ready, 097 797 5136

Ako dolazite iz organizacije civilnog društva ponesite edukativne i promotivne materijale svojih organizacija koje želite podijeliti s ostalima.

Veselimo se vašem dolasku!

Ovaj kamp je inovativna aktivnost na području Zadarske županije, a  partnerske organizacije planiraju ga uz pomoć volontera  održavati i u budućnosti  – jednom godišnje. Podsjećamo, cilj  projekta B.Ready je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a)  u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Održana dvodnevna edukacija  o prilagodbi udruga na online poslovanje

| 30. lipnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Što treba imati na umu prilikom planiranja online sastanaka, kako kreirati edukativni sadržaj, kako organizirati raspored sastanka i kako zadržati koncentraciju sudionika – neka su od pitanja kojih smo se dotakli 28. i 29. lipnja u prostoru Volonterskog centra Zadar.

Riječ je bila o dvodnevnoj edukaciji  pod nazivom “Mentorski program za prilagodbu na online poslovanje” koju je održala dr.sc.  Sunčana Kusturin, diplomirana socijalna radnica, edukatorica i trenerica s dugogodišnjim iskustvom u pružanju edukacijske i supervizijske podrške djelatnicima sustava socijalne skrbi, kao i sustava formalnog i neformalnog obrazovanja. Edukacija je bila jedna od aktivnosti projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu, a u sklopu mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu.

Prezi, Asana, Zoom, Trello, Piktochart, Jamboard i Mentimeter samo su neki od iznimno korisnih online alata koje nam je Sunčana predstavila, a koji će nam uvelike biti od pomoći u budućem radu. Online sastanci, posebice oni u trajanju preko dva sata, nerijetko postanu zamorni neovisno o tematici. Stoga je vrlo važno da se kvalitetno organiziraju od samog početka do kraja,  imajući na umu da nam je pritom korištenje različitih online alata najsnažniji oslonac. Ključno je i vrijeme online sastanka maksimalno iskoristiti, obraćajući pažnju na sudionike, pazeći da se dinamika izmjenjuje, a sve u svrhu zadržavanja fokusa. Pauze su također prijeko potrebne te je važno sastanak organizirati u skladu s njima uzimajući u obzir očekivane promjene u koncentraciji i fluktuaciji motivacije.

Govorili smo i o kreiranju edukativnog sadržaja, pri čemu smo zaključili da je u procesu osmišljavanja sadržaja važno uzeti u obzir gdje će osoba koju educiramo naučeno primijeniti te koji je njen preferirani stil učenja. No, kako smo svi različiti, tako se od pojedinca do pojedinca razlikuje i ta potreba, stoga je najbolje isti pojam prezentirati  i kroz teoriju, primjer, vizual, koncept itd.

Ostatak vremena utrošili smo na razgovor o osmišljavanju i realizaciji radionica u neformalnom obrazovanju, planiranju i prepoznavanju ishoda u učenju, participativnom moderiranju online edukacija, samorefleksiji, ali i poželjnim odlikama uspješnog facilitatora_ice te mnogim drugim temama.

“Htjeli mi to ili ne, poslovanje se neizbježno transferira u online oblik. Posljednjih nekoliko godina, odnosno otkako je započela pandemija koronavirusa, većina je poslovnog i obrazovnog svijeta bila primorana prilagoditi svoj rad neočekivanim okolnostima. Tako smo i mi u civilnom društvu morali odgoditi popriličan broj projektnih aktivnosti dok smo pak one izvedive online provodili na taj način. Izazovi su bili raznovrsni, stoga se spontano u žaru pandemije rodila ideja o projektu B.Ready koji je zamišljen tako da ojača kapacitete organizacija civilnog i javnog sektora kako bi se u budućnosti osigurala uspješna provedba projekata, bez obzira na neočekivane i krizne situacije.” – objasnila je Željka Jurlina, voditeljica projekta.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

B.Ready kamp: Za preživljavanje u prirodi važno je – predznanje!

 | 4. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zateknemo li se u šumi i krenemo li graditi primitivnu nastambu, bolje je da smo što dalje od hrastovog stabla. Naime, puno je veća vjerojatnost da će u slučaju oluje upravo hrast pogoditi grom. Jedna je to od poruka koju ćemo zasigurno pamtiti s dvodnevnog kampa održanog  prošlog vikenda, 2. i 3. srpnja, u Karinu Gornjem.

Riječ je bila o edukaciji građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama organiziranoj u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Pravilo 4 x 3

Hrastov žir i korijen čička kao sirovine za izradu kruha i kvasca, spasonosni lovorov list protiv insekata, primitivni hladnjak, gustoća krošnje veća na jugu, pravi sjever, kontra azimut – samo su neki u od korisnih savjeta i informacija  koje su sudionici kampa imali priliku čuti i naučiti.

Iako je preživljavanje i izrada nastambi u snijegu zvučalo mnogo kompleksnije od ostalih spomenutih uvjeta, sparni srpanjski zrak se na trenutak učinio podnošljivijim pri spomenu na snježne iglue, dok se nismo sjetili da bi se u snijegu ispod srušenog bora mogao skrivati – medvjed.  Postoji još nešto zajedničko nam s medvjedom, a to je – ljubav prema medu. Iskusni pčelari i pčelarice odavno znaju za šumsku (pčelarsku, suvu) gljivu, koja svojim oblikom podsjeća na konjsko kopito. Kada se zapali, njezinim se dimom  umiruju pčele i na taj senačin olakšava pristup košnicama, odnosno – saćama. 

Zapamtiti trebamo i da je sigurnost uvijek na prvom mjestu. I zbog toga  pravilo 4 x 3 koje označava 3 tjedna bez hrane, 3 dana bez vode, 3 minute bez daha i 3 sekunde šoka uvijek treba imati na umu.  Bitno je i – ne paničariti. Kako bismo to osigurali, drugog nam se dana pridružio Crveni križ i održao radionicu prve pomoći. Tako su sudionici imali rijetku priliku koristiti prsluk za simulaciju Heimlichovog zahvata kako bi naučili kolika je snaga uistinu potrebna da se zahvat uspješno obavi. Prošli smo i druge osnove prve pomoći, a ističemo bočni položaj,  umjetno disanje,  metode zaustavljanja krvarenja i zbrinjavanje rana, koje bi nam u kriznim situacijama mogle biti itekako korisne.

„Preživljavanje u prirodi je kreativan posao“

“Preživljavanje u prirodi je na kraju, moglo bi se reći, vrlo kreativan posao koji  se svodi na snalaženje u trenutnom prostoru s onim što nas okružuje, no predznanje može život značiti. Učili smo o određivanju idealne lokacije za nastambu, osnovama orijentacije u prostoru, pronalaženju hrane, izradi primitivnih nastambi, alatima za preživljavanje… Iako postoji more informacija i vještina  koje  možemo naučiti o preživljavanju u prirodi, u ova smo dva dana ipak uspjeli naučiti osnove i vjerujem da bismo se, zatečeni u nepredvidivoj situaciji, mnogo bolje snašli i preživjeli.” – rekla je Željka Jurlina, voditeljica projekta B.Ready.

Ovaj kamp je inovativna aktivnost na području Zadarske županije, a partnerske organizacije planiraju ga uz pomoć volontera održavati i u budućnosti – jednom godišnje. Podsjećamo, cilj projekta B.Ready je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Radionica i online predavanje za udruge koje provode volonterske programe 12. i 19. srpnja

 | 6. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ni nepodnošljive srpanjske temperature ne ometaju nastavak aktivnosti u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu. Ovoga je puta riječ o edukaciji u obliku radionice i online predavanja u okviru aktivnosti “Razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu”. Svrha edukacija koje će pružiti Volonterski centar Zadar je da se predstavnici, volonteri i članovi udruga osposobe za online organizaciju volontiranja, kao i organizaciju ad hoc volontiranja.

Na radionici pod nazivom “Upravljanje volonterima preko online alata”, koja će se održati 12. srpnja u prostoru Volonterskog centra Zadar, sudionicima će se predstaviti ciklus menadžmenta volonterskog programa i objasniti pojedine faze ciklusa te će ih se upoznati s nekim digitalnim alatima koji se mogu koristiti u upravljanju volonterima. U utorak, 19. srpnja  uslijedit će online predavanje pod nazivom “Razvoj volonterskih programa u udrugama”, tijekom kojeg će se sudionici upoznati s osnovnim pojmovima volonterstva, važnošću volontera u neprofitnim organizacijama, ulogom Volonterskog centra Zadar te zakonskim okvirom u području volonterstva u RH. Edukacije će održati Ivana Marinović iz Udruge socijalnih radnika Zadar pod kojom djeluje Volonterski centar Zadar, savjetnica za  upravljanje volonterima pri projektu B.Ready – objasnila je voditeljica projekta B.Ready, Željka Jurlina.

Ove se edukacije izvrsno naslanjaju na one već provedene u sklopu projekta od strane edukatorice i trenerice Sunčane Kusturin na temu prilagodbe na online poslovanje te osmišljavanje i realizaciju radionica. Izuzetno mi je drago što imamo mogućnost učiti i od Ivane iz Volonterskog centra koja ima bogato dugogodišnje iskustvo u radu s volonterima iza sebe. Nadam se da to prepoznaju i drugi, i da će nam se na online predavanju 19. srpnja, osim projektnih partnera, priključiti što veći broj predstavnika/ca drugih udruga i iskoristiti ovu sjajnu priliku, zaključila je Jurlina.

Podsjećamo da je cilj projekta osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Ovaj projekt provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

B.Ready kamp održan 2. i 3. srpnja, pogledajte video

 | 15. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

B.Ready kamp, edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama, održan je 2. i 3. srpnja u Karinu Gornjem, a u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatsk

 

 

 

 

B.Ready priručnik: Korisni savjeti za preživljavanje u prirodi (preuzmite priručnik)

 | 1. rujna 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

“Čovjek je dio prirode, a njegovi urođeni instinkti su i njegov najveći prijatelj. Kada ih se aktivira, uz minimalna znanja, moguće je preživjeti i najteže uvjete”, stoji u uvodnoj riječi autora priručnika „Korisni savjeti za preživljavanje u prirodi“ , Marija Šarlije i Ivana Matića.  Priručnik je nastao u sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu“.

Naime, početkom srpnja u Karinu Gornjem organiziran je, u sklopu ovog projekta, dvodnevni kamp na kojem su sudionici/e mogli su steći osnovne vještine preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama. Dio sadržaja ovih edukacija prenesen je u priručnik, a dodani su i drugi korisni savjeti.

Kada govorimo o preživljavanju u prirodi, tu se ne misli na uobičajene situacije kampiranja u (polu)pitomoj prirodi, već o snalaženju u divljini – bez skloništa, hrane i vode. Kako bismo preživjeli u takvim okolnostima, potrebna su nam određena predznanja, a jako je važno zadržati smirenost i razboritost. Ovaj kratki priručnik s korisnim savjetima za preživljavanje u prirodi donosi ključne “korake” za izradu kvalitetnog plana za preživljavanje u prirodi.

Preuzmite: B.Ready_Priručnik

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 
 

 

 

 

 

 Uskoro aplikacija za volontere zaštitare prirode

 

Eko Zrmanja | 12. rujna 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u izradi je mobilna aplikacija koja će ljubiteljima prirode omogućiti da uz stručno vodstvo nauče prikupljati važne ekološke i biološke podatke na području gradova Obrovca i Benkovca i općina Novigrad, Posedarje i Jasenice, područja koja obuhvaćaju zaštićeni lokalitet kanjona Zrmanje i Natura 2000 područja.

Aplikacija će biti spremna za preuzimanje početkom listopada, prilagođena za operativne sustave iOS (iPhone) i Android.

Riječ je o primjeni koncepta tzv. građanske znanosti (citizen science) gdje će zainteresirani građani i građanke imati priliku uključiti se u dobrovoljni monitoring zaštićenih područja i Natura 2000 područja Novigradskog i Karinskog mora, Zrmanje, Karišnice i Bijele kroz sustav prikupljanja dugoročnih podataka stanja prirodnih vrijednosti te dojave i brze reakcije na ekološke akcidente.

Kako bi se zainteresiranima omogućilo stručno vodstvo, bit će, organizirana dva vođena terenska obilaska za volonterke/ke. Svi zainteresirani se pozivaju pratiti objave na stranicama Volonterskog centra Zadra, te web i Facebook stranicama udruga „Eko-Zadar“ i Eko Zrmanje. U sklopu projekta B.Ready, za ovakav će monitoring biti osposobljeno 10 volontera/ki zaštitara/ki prirode

Ovi će volonteri uz pomoć mobilne aplikacije prikupljati podatke o vrstama, staništima i generalno o stanju očuvanosti u Natura 2000 i zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji. Prikupljeni podaci služit će kao mjera prevencije i ranog otkrivanja potencijalnih promjena u prirodi i okolišu kako bi se na vrijeme mogle kreirati mjere mitigacije i reakcije. 

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Udruge, javite se! Novi ciklus edukacije počinje u listopadu, savjetovanje s udrugama u tijeku  

Eko Zrmanja | 21. rujna 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u listopadu će se nastaviti s provođenjem edukacija „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“.

Prvi ciklus ovih edukacija održan je u proljeće ove godine u Posedarju gdje su održane dvije radionice, a sada slijede radionice u Benkovcu.

Ukupno je previđena provedba tri ciklusa. Teme radionica utvrđene su, istraživanjem u osobnom kontaktu, među udrugama na području Zadarske županije. U većini slučajeve su kontaktirane udruge koje djeluju izvan županijskog središta kako bi se utvrdilo koje teme ih zanimaju, te koje vještine njihovi članovi, zaposlenici i volonteri žele svladati ili unaprijediti kao bi osnažili djelovanje udruge.

Iz dosadašnje analize potreba utvrđeno je kako će na radionicama biti zastupljene teme „Osnivanje i vođenje udruge u skladu sa zakonskim okvirom“, „Osnove pisanja projekata i prijava na natječaje“ te teme iz područja komunikacijskih vještina.

Udruge koje zanima ova edukacija mogu se uključiti u odabir tema javljanjem na e-mail projektbready@gmail.com, te će biti kontaktirane od strane asistenta voditeljice projekta.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Prva radionica za udruge u Benkovcu 18.10.2022, otvorene prijave

Eko Zrmanja | 11. listopada 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u Benkovcu će se 18. listopada 2022. održati prva radionica za udruge u sklopu edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“.

Radionica će se održati s početkom u 14 h u prostorijama Creative HUB AGRRA-e, Šetalište kneza Branimira 37, 23420 Benkovac.

Teme 1. radionice:

  • Osnivanje i vođenje udruge u skladu sa zakonskim okvirom
  • Umrežavanje
  • Komunikacijske vještine: komunikacija s javnim tijelima i komunikacija s medijima

Predavači/ce na radionici su:

Ivan Matić, asistent voditeljice projekta (Ekološka udruga Zrmanja)

Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju (Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA)

Željka Jurlina, volonterka (udruga „Eko-Zadar“)

Opširnije o radionici saznajte preuzimanjem dokumenta: Poziv edukacija Benkovac udurge

Prijave na: desk@ekozadar.hr ili 091 20 85 696.

Broj mjesta je ograničen.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Mobilna aplikacija za monitoring zaštićenih i Natura 2000 područja Novigradskog i Karinskog mora, Zrmanje, Karišnice i Bijele

 | 24. listopada 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Boravak u prirodi, upoznavanje sa zaštićenim i endemičnim biljnim i životinjskim vrstama, razvijanje znanstvenih vještina. Ukoliko vam navedeno budi interes ili već s tim imate iskustva, zaštitar/ica prirode u Natura 2000 i zaštićenim područjima Zadarske županije mogla bi biti idealna volonterska pozicija za vas.

U sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu“ izrađena  je, naime, mobilna aplikacija prilagođena za operativne sustave iOS (iPhone) i Android. Navedena aplikacija alat je provedbu edukacije volontera kako bi ih se upoznalo ih s načinom prikupljanja podataka na terenu. Riječ je o primjeni koncepta tzv. građanske znanosti (citizen science) kojeg će zainteresirani građani i građanke imati priliku istražiti uz pomoć mobilne aplikacije prikupljajući podatke o vrstama, staništima i generalno stanju očuvanosti u Natura 2000 i zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji. Prikupljeni podaci služit će kao mjera prevencije i ranog otkrivanja potencijalnih promjena u prirodi i okolišu kako bi se na vrijeme mogle kreirati mjere mitigacije i/ili reakcije.

Dvije terenske edukacije za volontere

Ukratko, putem ove aplikacije će educirani volonteri sudjelovati u amaterskom prikupljanju bitnih ekoloških i bioloških podataka.  Prikupljanje će se odvijati na području Obrovca i Benkovca te općina Novigrad, Posedarje i Jasenice, područja koja obuhvaćaju zaštićeni lokalitet (kanjon Zrmanja) i Natura 2000 područja.

Na ovaj će se način započeti provedba građanskog monitoringa zaštićenih područja i Natura 2000 područja Novigradskog i Karinskog mora, Zrmanje, Karišnice i Bijele kroz sustav prikupljanja dugoročnih podataka stanja prirodnih vrijednosti te dojave i brze reakcije na ekološke akcidente.

Volonteri/ke će proći jednostavnu edukaciju kroz koju će se upoznati sa zaštićenim lokalitetima na kojima će se provoditi aktivnosti, s prijetnjama na tom području, s načinom i interpretacijom prikupljanja uzoraka vode, s biljnim i životinjskim vrstama koje su zaštićene i/ili specifične za to područje. Bit će organizirana dva vođena terenska obilaska za volontere/ke, prvi na rijeci Zrmanji u Obrovcu, a drugi na rijeci Karišnici u Karinu. Svi zainteresirani se pozivaju pratiti objave na stranicama Volonterskog centra Zadra, te web i Facebook stranicama udruga „Eko-Zadar“ i Eko Zrmanja. Bit će osposobljeno 10 volontera/ki zaštitara/ica prirode, koji će na ovaj način postati članovima/cama Mreže volontera zaštitara prirode.

Začetak šire mreže volontera zaštitara prirode

Uspostavljena Mreža volontera zaštitara prirode će se moći dodatno širiti, te primati volontere i iz drugih sredina. Kroz volontere zaštitare prirode promovirat će se potreba da se stanje prirode redovno prati, kako od lokalne zajednice, tako i od drugih zainteresiranih dionika. To je jedan vid prevencije i mitigacije potencijalnih ekoloških katastrofa, od kojih najčešće i kreću krizne situacije s obzirom na to da nam život ovisi o prirodnim resursima.

Cilj projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

14 volonterki i volontera u Mreži volontera zaštitara prirode

 | 27. listopada 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Četrnaest volonterki i volontera odazvalo se pozivu udruga Eko Zrmanja i „Eko-Zadar“ i time postalo začetnicima Mreže volontera zaštitara prirode. Uspostava ove mreže aktivnost je u sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu“. Cilj Mreže je promovirati potrebu da se stanje prirode redovno prati, ne samo od nadležnih službi, već i od strane zainteresiranih građanki i građana.

Prvi izlazak volontera na teren – na rijeku Zrmanju u Obrovcu održan je 26. listopada 2022. Volonteri/ke su prošli jednostavnu edukaciju koja je uključila i upoznavanje s korištenjem mobilne aplikacije za prikupljanje terenskih podataka. U sklopu projekta B.Ready izrađena  je mobilna aplikacija prilagođena za operativne sustave iOS (iPhone) i Android koja služi kao alat primjene koncepta tzv. građanske znanosti (citizen science). Uz pomoć ove aplikacije građani i građanke imaju priliku prikupljati podatke o vrstama, staništima i generalno stanju očuvanosti u Natura 2000 i zaštićenim područjima u Zadarskoj županiji, a prikupljeni podaci služit će kao mjera prevencije i ranog otkrivanja potencijalnih promjena u prirodi i okolišu kako bi se na vrijeme mogle kreirati mjere mitigacije i/ili reakcije. Kroz projekt B.Ready započinje provedba građanskog monitoringa zaštićenih područja i Natura 2000 područja Novigradskog i Karinskog mora, Zrmanje, Karišnice i Bijele.

Cilj projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu“ je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Završila edukacija za udruge u Benkovcu, u pripremi je nova – udruge, javite se!

 | 4. studenoga 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu” u Benkovcu je 3. studenog 2022. održana druga radionica za udruge u sklopu edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“.

Sudionici – zaposlenici i volonteri udruga upoznati su s osnovama pisanja projekata i prijava na natječaje, kao i s komunikacijskim vještinama koja uključuju komunikaciju s  članovima udruge, volonterima i korisnicima aktivnosti udruge, te s digitalnim alatima za uključivanje publike i izradu vizuala.

Predavači su bili Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju iz Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA-e, Ivan Matić, asistent voditeljice projekta iz Ekološke udruge Zrmanja, te

Linda Šušteršić iz udruge „Eko-Zadar“.

Do sada su, u sklopu projekta B.Ready,  edukacije „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ održane u Posedarju i Benkovcu, a u pripremi je i treća dvodnevna edukacija istog naziva s kojom će se započeti koncem ove ili početkom sljedeće godine.

Sve udruge s područja Zadarske županije zainteresirane za edukaciju koja obuhvaća teme poput upravljanja udrugom, pisanja i provedbe projekata, te komunikacijskih vještina, a koje bi željele sudjelovati u trećem ciklusu ove edukacije, mogu se javiti u udrugu „Eko-Zadar“ na desk@ekozadar.hr i iskazati svoj interes. Popis tema nije konkluzivan, te se one prilagođavaju interesima udruga.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.