B.READY

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

B.Ready (o projektu)

 

Eko Zrmanja | 02. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Naziv projekta: B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0351
Nositelj projekta: Ekološka udruga Zrmanja

Partneri:
Udruga socijalnih radnika Zadar – Volonterski centar Zadar
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“

Cilj projekta:
Osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Očekivani rezultati projekta:
Osnažit će se kapaciteti organizacija civilnog društva u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama. Ovo će se ostvariti putem sudjelovanja udruga na radionicama „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, kao i provedbom mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu za udruge partnere na projektu, a jednako tako i sudjelovanjem na radionicama kojima će se unaprijediti kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja, kao i ad hoc volontiranja. Uspostavit će se Mreža volontera zaštite prirode, te će se održati B.ready kamp – edukacija članova i volontera OCD-a te zainteresiranih građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i drugim kriznim situacijama. Uspostavit će se Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje.

Glavne aktivnosti projekta:
-ciklus edukativnih radionica „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“
-proveden mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu
-uspostava Mreže volontera zaštitara prirode
-radionica „Upravljanje volonterima preko online alata“ 
-radionica „Uspostava volonterske mreže i organizacija ad hoc volontiranja“ 
-B.ready kamp – edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama
-uspostava Inicijative udruga Zadarske županije za dobro upravljanje

Ciljane skupine projekta: organizacije civilnog društva
Krajnji korisnici projekta su svi članovi udruga koji će sudjelovati u aktivnostima jačanja kapaciteta relevantnih za njihovo područje rada, budući zaposlenici OCD-a koji će imati prilike raditi u udrugama na projektima relevantnim za lokalne potrebe, volonteri na području Zadarske županije, kao i čitava lokalna zajednica koja će dobiti ojačanu civilnu scenu, koja će biti izvor novih zapošljavanja, rješavanja aktualnih potreba zajednice i kvalitetan partner u rješavanju kriznih problema zajednice.

Područje provedbe projekta: Zadarska županija

Razdoblje provedbe projekta: 16.2.2022. – 16.2.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 479.655,01 HRK (sufinanciranje EU-a iznosi 85% tj. 407.706,76 HRK)

Kontakt osoba za više informacija:
Željka Jurlina
voditeljica projekta
desk@ekozadar.hr
023/300 120, 300 119

Za više informacija o fondovima EU-a:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

 

U Posedarju održana prva radionica s udrugama u sklopu projekta B.Ready

Eko Zrmanja | 17. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

7.travnja 2022. u prostoru LAGUR-a “Tri mora” održana je prva od planiranih dviju edukativnih radionica u Posedarju pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“, a u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu u sklopu aktivnosti jačanja i unaprjeđenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva.

Nives Rogoznica, volonterka udruge “Eko-Zadar” i Matej Mikulić, savjetnik za međusektorsku suradnju iz partnerske organizacije AGRRA, upoznali su sudionike/ce radionice o važnosti vođenja udruge u skladu sa zakonskim okvirom, a što je preduvjet za prijavljivanje za natječaje namijenjene udrugama iz različitih fondova. Sudionike/ce je jako zainteresirala i tema umrežavanja o kojoj je govorio Ivan Matić iz Ekološke udruge Zrmanja jer upravo putem umrežavanja i razvijanja partnerstava među organizacijama manje udruge mogu ostvariti priliku za prijavljivanje na različite fondove te stjecanje važnog iskustva u pripremi i vođenju projekata.

Edukacije u sklopu radionica provode asistent voditeljice projekta Ivan Matić (Ekološka udruga Zrmanja), savjetnik za međusektorsku suradnju Matej Mikulić (AGRRA) i volonterka „Eko-Zadra“ Nives Rogoznica.

Svaka od radionica će biti prilagođena interesima predstavnika/ca odazvanih udruga, a sljedeća će obuhvatiti teme prijave projekata na natječaje i pisanje projektnih prijedloga, komunikacijske vještine te osnove rada u digitalnom alatu Canva i upoznavanje s izradom letaka, plakata i brošura.

Edukacije u sklopu aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva pod nazivom „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva.

Svi zainteresirani za drugu radionicu koja će se također održati u Posedarju mogu iskaz interesa za sudjelovanjem prijaviti voditeljici projekta na e-mail projektbready@gmail.com.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

 

U Posedarju s udrugama o pripremi projekata i komunikacijskim vještinama

Eko Zrmanja | 17. svibnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Kako odabrati pravi natječaj, kako napisati projekt i planirati projektni proračun te ga uspješno prijaviti i gdje uopće pratiti projektne natječaje, bile su neke od tema koje su najviše zanimale sudionike/ce na radionici „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ održanoj u Posedarju 27. travnja 2022.

Radionica je održana u prostoru udruge „Posedarje moje’’, a u okviru aktivnosti jačanja i unapređenja kapaciteta predstavnika/ca organizacija civilnoga društva. Radi se o drugoj od ukupno 6 radionica koje će biti provedene u sklopu projekta „B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”.

Teme o kojima je također bilo riječi su principi komunikacije s medijima i javnim tijelima te načini komunikacije s članovima, volonterima i korisnicima aktivnosti udruga.

Edukacije u sklopu aktivnosti  „Udruga: uhvati priliku, volontiraj, zaposli(se), doprinesi“ su prije svega namijenjene zaposlenicima, volonterima i članovima organizacija civilnog društva. Sadržaj planiranih edukacija prilagođava se interesima zaposlenika/ca ili pak volontera/ki udruga, a koji su iskazani na temelju odgovora zaprimljenih na online upitnik.

Sljedeće radionice će biti održane u Benkovcu i Maslenici (Općina Jasenice), a više informacija bit će objavljeno naknadno na web stranicama Ekološke udruge Zrmanja i udruge „Eko-Zadar”.

Zahvaljujemo na sudjelovanju na drugoj radionici održanoj u Posedarju članicama i članovima sljedećih udruga:

Udruga mladih „Ražanac“

Udruga „Posedarje moje“

Kazališna udruga Knezovi i serdari Posedarski

Udruga za unapređenje kvalitete života „Zrna – zrno nade“

LAGUR „3 mora“

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija provedba će trajati do 16. veljače 2022. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

B.Ready kamp 2. i 3. srpnja: Koje su vještine nužne za preživljavanje u prirodi? Prijavite se i saznajte!

| 28. lipnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Odgovor na ovo pitanje saznat ćemo 2. i 3. srpnja na B.Ready kampu koji se održava u Karinu Gornjem u sklopu projekta “B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu”  sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Radi se o dvodnevnoj edukaciji građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama, a nakon koje će se izraditi i kratki online priručnik s korisnim savjetima. Sudionici/e će imati priliku upoznati se s različitim načinima pronalaženja hrane i osnovama orijentacije u prirodi, izradom primitivnih privremenih nastambi i alata potrebnih za preživljavanje u prirodi, te mnogim drugim vještinama neophodnim za preživljavanje u kriznim situacijama.

Kamp će se održati tijekom vikenda, 2. i 3. srpnja 2022. u Karinu Gornjem uz rijeku Karišnicu. Broj sudionika je ograničen na 20, a zainteresirani se mogu prijaviti na sljedećoj poveznici:  https://forms.gle/kwQtvrrxVTcNxPJN7 dok program kampa s opisom aktivnosti i potrebnim informacijama možete preuzeti na poveznici B.Ready_program kampa.

Za više informacija ili eventualna pitanja molimo kontaktirajte:

Ivan Matić, asistent voditeljice projekta i koordinator kampa, 091 140 6084

ili

Željka Jurlina, voditeljica projekta B.Ready, 097 797 5136

Ako dolazite iz organizacije civilnog društva ponesite edukativne i promotivne materijale svojih organizacija koje želite podijeliti s ostalima.

Veselimo se vašem dolasku!

Ovaj kamp je inovativna aktivnost na području Zadarske županije, a  partnerske organizacije planiraju ga uz pomoć volontera  održavati i u budućnosti  – jednom godišnje. Podsjećamo, cilj  projekta B.Ready je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a)  u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Projekt B.Ready provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Održana dvodnevna edukacija  o prilagodbi udruga na online poslovanje

| 30. lipnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Što treba imati na umu prilikom planiranja online sastanaka, kako kreirati edukativni sadržaj, kako organizirati raspored sastanka i kako zadržati koncentraciju sudionika – neka su od pitanja kojih smo se dotakli 28. i 29. lipnja u prostoru Volonterskog centra Zadar.

Riječ je bila o dvodnevnoj edukaciji  pod nazivom “Mentorski program za prilagodbu na online poslovanje” koju je održala dr.sc.  Sunčana Kusturin, diplomirana socijalna radnica, edukatorica i trenerica s dugogodišnjim iskustvom u pružanju edukacijske i supervizijske podrške djelatnicima sustava socijalne skrbi, kao i sustava formalnog i neformalnog obrazovanja. Edukacija je bila jedna od aktivnosti projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu, a u sklopu mentorskog programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu.

Prezi, Asana, Zoom, Trello, Piktochart, Jamboard i Mentimeter samo su neki od iznimno korisnih online alata koje nam je Sunčana predstavila, a koji će nam uvelike biti od pomoći u budućem radu. Online sastanci, posebice oni u trajanju preko dva sata, nerijetko postanu zamorni neovisno o tematici. Stoga je vrlo važno da se kvalitetno organiziraju od samog početka do kraja,  imajući na umu da nam je pritom korištenje različitih online alata najsnažniji oslonac. Ključno je i vrijeme online sastanka maksimalno iskoristiti, obraćajući pažnju na sudionike, pazeći da se dinamika izmjenjuje, a sve u svrhu zadržavanja fokusa. Pauze su također prijeko potrebne te je važno sastanak organizirati u skladu s njima uzimajući u obzir očekivane promjene u koncentraciji i fluktuaciji motivacije.

Govorili smo i o kreiranju edukativnog sadržaja, pri čemu smo zaključili da je u procesu osmišljavanja sadržaja važno uzeti u obzir gdje će osoba koju educiramo naučeno primijeniti te koji je njen preferirani stil učenja. No, kako smo svi različiti, tako se od pojedinca do pojedinca razlikuje i ta potreba, stoga je najbolje isti pojam prezentirati  i kroz teoriju, primjer, vizual, koncept itd.

Ostatak vremena utrošili smo na razgovor o osmišljavanju i realizaciji radionica u neformalnom obrazovanju, planiranju i prepoznavanju ishoda u učenju, participativnom moderiranju online edukacija, samorefleksiji, ali i poželjnim odlikama uspješnog facilitatora_ice te mnogim drugim temama.

“Htjeli mi to ili ne, poslovanje se neizbježno transferira u online oblik. Posljednjih nekoliko godina, odnosno otkako je započela pandemija koronavirusa, većina je poslovnog i obrazovnog svijeta bila primorana prilagoditi svoj rad neočekivanim okolnostima. Tako smo i mi u civilnom društvu morali odgoditi popriličan broj projektnih aktivnosti dok smo pak one izvedive online provodili na taj način. Izazovi su bili raznovrsni, stoga se spontano u žaru pandemije rodila ideja o projektu B.Ready koji je zamišljen tako da ojača kapacitete organizacija civilnog i javnog sektora kako bi se u budućnosti osigurala uspješna provedba projekata, bez obzira na neočekivane i krizne situacije.” – objasnila je Željka Jurlina, voditeljica projekta.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

B.Ready kamp: Za preživljavanje u prirodi važno je – predznanje!

 | 4. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zateknemo li se u šumi i krenemo li graditi primitivnu nastambu, bolje je da smo što dalje od hrastovog stabla. Naime, puno je veća vjerojatnost da će u slučaju oluje upravo hrast pogoditi grom. Jedna je to od poruka koju ćemo zasigurno pamtiti s dvodnevnog kampa održanog  prošlog vikenda, 2. i 3. srpnja, u Karinu Gornjem.

Riječ je bila o edukaciji građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama organiziranoj u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Pravilo 4 x 3

Hrastov žir i korijen čička kao sirovine za izradu kruha i kvasca, spasonosni lovorov list protiv insekata, primitivni hladnjak, gustoća krošnje veća na jugu, pravi sjever, kontra azimut – samo su neki u od korisnih savjeta i informacija  koje su sudionici kampa imali priliku čuti i naučiti.

Iako je preživljavanje i izrada nastambi u snijegu zvučalo mnogo kompleksnije od ostalih spomenutih uvjeta, sparni srpanjski zrak se na trenutak učinio podnošljivijim pri spomenu na snježne iglue, dok se nismo sjetili da bi se u snijegu ispod srušenog bora mogao skrivati – medvjed.  Postoji još nešto zajedničko nam s medvjedom, a to je – ljubav prema medu. Iskusni pčelari i pčelarice odavno znaju za šumsku (pčelarsku, suvu) gljivu, koja svojim oblikom podsjeća na konjsko kopito. Kada se zapali, njezinim se dimom  umiruju pčele i na taj senačin olakšava pristup košnicama, odnosno – saćama. 

Zapamtiti trebamo i da je sigurnost uvijek na prvom mjestu. I zbog toga  pravilo 4 x 3 koje označava 3 tjedna bez hrane, 3 dana bez vode, 3 minute bez daha i 3 sekunde šoka uvijek treba imati na umu.  Bitno je i – ne paničariti. Kako bismo to osigurali, drugog nam se dana pridružio Crveni križ i održao radionicu prve pomoći. Tako su sudionici imali rijetku priliku koristiti prsluk za simulaciju Heimlichovog zahvata kako bi naučili kolika je snaga uistinu potrebna da se zahvat uspješno obavi. Prošli smo i druge osnove prve pomoći, a ističemo bočni položaj,  umjetno disanje,  metode zaustavljanja krvarenja i zbrinjavanje rana, koje bi nam u kriznim situacijama mogle biti itekako korisne.

„Preživljavanje u prirodi je kreativan posao“

“Preživljavanje u prirodi je na kraju, moglo bi se reći, vrlo kreativan posao koji  se svodi na snalaženje u trenutnom prostoru s onim što nas okružuje, no predznanje može život značiti. Učili smo o određivanju idealne lokacije za nastambu, osnovama orijentacije u prostoru, pronalaženju hrane, izradi primitivnih nastambi, alatima za preživljavanje… Iako postoji more informacija i vještina  koje  možemo naučiti o preživljavanju u prirodi, u ova smo dva dana ipak uspjeli naučiti osnove i vjerujem da bismo se, zatečeni u nepredvidivoj situaciji, mnogo bolje snašli i preživjeli.” – rekla je Željka Jurlina, voditeljica projekta B.Ready.

Ovaj kamp je inovativna aktivnost na području Zadarske županije, a partnerske organizacije planiraju ga uz pomoć volontera održavati i u budućnosti – jednom godišnje. Podsjećamo, cilj projekta B.Ready je osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, te jačanje suradnje civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprjeđivanje kompetencija zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Radionica i online predavanje za udruge koje provode volonterske programe 12. i 19. srpnja

 | 6. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ni nepodnošljive srpanjske temperature ne ometaju nastavak aktivnosti u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu. Ovoga je puta riječ o edukaciji u obliku radionice i online predavanja u okviru aktivnosti “Razvoj i provedba mentorskih programa za prilagodbu OCD-a kao poslodavaca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu”. Svrha edukacija koje će pružiti Volonterski centar Zadar je da se predstavnici, volonteri i članovi udruga osposobe za online organizaciju volontiranja, kao i organizaciju ad hoc volontiranja.

Na radionici pod nazivom “Upravljanje volonterima preko online alata”, koja će se održati 12. srpnja u prostoru Volonterskog centra Zadar, sudionicima će se predstaviti ciklus menadžmenta volonterskog programa i objasniti pojedine faze ciklusa te će ih se upoznati s nekim digitalnim alatima koji se mogu koristiti u upravljanju volonterima. U utorak, 19. srpnja  uslijedit će online predavanje pod nazivom “Razvoj volonterskih programa u udrugama”, tijekom kojeg će se sudionici upoznati s osnovnim pojmovima volonterstva, važnošću volontera u neprofitnim organizacijama, ulogom Volonterskog centra Zadar te zakonskim okvirom u području volonterstva u RH. Edukacije će održati Ivana Marinović iz Udruge socijalnih radnika Zadar pod kojom djeluje Volonterski centar Zadar, savjetnica za  upravljanje volonterima pri projektu B.Ready – objasnila je voditeljica projekta B.Ready, Željka Jurlina.

Ove se edukacije izvrsno naslanjaju na one već provedene u sklopu projekta od strane edukatorice i trenerice Sunčane Kusturin na temu prilagodbe na online poslovanje te osmišljavanje i realizaciju radionica. Izuzetno mi je drago što imamo mogućnost učiti i od Ivane iz Volonterskog centra koja ima bogato dugogodišnje iskustvo u radu s volonterima iza sebe. Nadam se da to prepoznaju i drugi, i da će nam se na online predavanju 19. srpnja, osim projektnih partnera, priključiti što veći broj predstavnika/ca drugih udruga i iskoristiti ovu sjajnu priliku, zaključila je Jurlina.

Podsjećamo da je cilj projekta osnažiti kapacitete OCD-a u Zadarskoj županiji za postizanje veće razine samoodrživosti i otpornosti u krizama, osnažiti suradnju civilnog i javnog sektora u izgradnji veće otpornosti zajednice na krizne situacije i unaprijediti kompetencije zaposlenika, volontera i članova OCD-a za volontiranje i online organizaciju volontiranja.

Ovaj projekt provodi Ekološka udruga Zrmanja u partnerstvu  s Udrugom za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“, Udrugom socijalnih radnika Zadar – Volonterskim centrom Zadar i  Agencijom za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA).  Riječ je o jednogodišnjem projektu čija će provedba trajati do 16. veljače 2023. godine, a koji je sufinanciran od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

B.Ready kamp održan 2. i 3. srpnja, pogledajte video

 | 15. srpnja 2022. |

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

B.Ready kamp, edukacija građana/ki za stjecanje osnovnih vještina preživljavanja u prirodi i u drugim kriznim situacijama, održan je 2. i 3. srpnja u Karinu Gornjem, a u sklopu projekta B.Ready – Snažne udruge za otpornu zajednicu.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Ekološke udruge Zrmanja.

Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Ekološke udruge Zrmanja i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatsk